Læring

6 Tips for læring

Denne uken har vi fått i oppgave å lage en video hvor vi forteller hvordan vi som studenter lærer best. Derfor har jeg sammen med min medstudent Linn lagd denne… Continue Reading