Business Model Canvas, Forretningsmodeller

Forretningsmodellen Business Model Canvas

I forelesningen på mandag fortalte Arne Krokan oss om forretningsmodeller. Alle bedrifter uavhengig av størrelse har en forretningsidé. Ved å ta i bruk en forretningsmodell vil bedriften kunne jobbe etter modellen… Continue Reading