Digital strategi

Hva er viktig å tenke på i en digital strategi?

En digital strategi skal gi oss et klart bilde på hvordan bedriften skal gå fram med kanalintegrasjon og markedsføringsaktiviteter.Målet med en markedsføringsstrategi er derfor å integrere de ulike markedsføringsaktivitetene med… Continue Reading