Læring

6 Tips for læring

Denne uken har vi fått i oppgave å lage en video hvor vi forteller hvordan vi som studenter lærer best.
Derfor har jeg sammen med min medstudent Linn lagd denne videoen hvor vi deler våre 6 beste tips for læring.

Leave a Reply